Thể LoạI: Truyện Cười

Trò đùa hàng ngày: Bác sĩ tâm thần hỏi Texan Tại sao anh ta có vấn đề về uống rượu

Trò đùa hàng ngày: Bác sĩ tâm thần hỏi Texan Tại sao anh ta có vấn đề về uống rượu

Mối quan hệ là những điều khó khăn. Bạn không bao giờ biết bạn sẽ yêu ai hoặc khi nào nó sẽ xảy ra. Bạn chỉ cần đi ra ngoài thế giới mà không mong đợi gì cho đến khi bạn đâm vào trái tim bằng mũi tên của Cupid. Nhưng các mối quan hệ trở nên phức tạp trong câu chuyện hài hước sau đây, đọc tại sao.